Senin, September 01, 2008

Laa ilaaha illallaah


glitter-graphics.com


Laa ilaaha illallaah


Dalam bulan Ramadhan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat agar memperbanyak membaca kalimah syahadat. Kalimah tersebut merupakan dzikir yang paling utama. Dalam kitan Misykat Abu Said al Khudri r.a. meriwayatkan, "suatu ketika Nabi Musa a.s. memohon kepada Allah dan berdoa, "Ya Allah, beritahu saya suatu doa yang dengannya saya dapat mengingat-Mu dan memohon sesuatu."
Allah SWT. menjawab, "Laa ilaaha illallaah."
Nabi Musa a.s. berkata, "Wahai Allah kalimah ini dibaca oleh semua hamba-hamba-Mu, aku menginginkan suatu doa atau dzikir yang khusus untukku."
Allah SWT. menjawab, "Wahai Musa, jika tujuh lapis langit dan bumi dan yang terkandung di dalamnya kecuali Aku ( yaitu seluruh malaikat, langit dan bumi), diletakan pada satu sisi timbangan, dan kalimah ini diletakan pada sisi timbangan yang lain, niscaya kalimah ini lebih berat timbangannya."
Dalam hadits lain diriwayatkan, "Jika seseorang menyebut kalimah ini dengan penuh keikhlasan , pintu-pintu langit akan segera terbuka untuknya dan tidak ada seseuatu yang dapat menghalanginya menuju Arasy Allah, dengan syarat, orang yang mengucapkan kalimah tersebut menjauhkan diri dari dosa besar.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

a